LAN (Local Area Network) LAN avses ett nätverk begränsat till en byggnad, eller ett antal byggnader, och som använder ett protokoll i datalänksskiktet av till exempel Ethernet. Ett LAN är ofta begränsat till ett eller få subnät och har ett begränsat antal anslutningar mot omvärlden via en eller flera routrar.

WAN (Wide Area Network) Datornätverk som är så stort att det omfattar exempelvis ett land eller globala landmassor. Det huvudsakliga exemplet är Internet.

DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol) Nätverksprotokoll som ger möjlighet att ge nätverksinformation åt datorer på ett nätsegment och tilldela datorerna dynamiska IP-adresser.

TCP (Transmission Control Protocol) Förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll som används för huvuddelen av all kommunikation över Internet.

UDP (User Datagram Protocol ) Är ett förbindelselöst protokoll i transportskiktet för att skicka datagram över ett IP-nätver.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) Kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på internet.

WWW ( World Wide Web) Ar ett system av hypertextdokument åtkomliga via Internet. Med en webbläsare kan man visa webbsidor, som kan innehålla text, bilder, video, och annan multimedia, samt navigera mellan dem via klickbara hyperlänkar.

Hur internet fungerar

Internet är ett jättelikt nätverk av sammankopplade datorer. För att dessa datorer ska kunna skicka och ta emot information måste de använda samma uppsättning regler. Regelverken kallas protokoll och det mest grundläggande protokollet är IP (internetprotokollet).  

När information skickas med hjälp av IP, så bryts den ned i små beståndsdelar som kallas IP-paket. Informationen som överförs ”kapslas in” och är oväsentlig i själva transporten från en punkt i nätverket till en annan. Det enda som spelar roll är informationen om vilken dator som har skickat paketet och vilken dator som ska ta emot det. Det som gör att IP-paketen kan hitta fram är att alla internetuppkopplade datorer har en så kallad IP-adress. Det är en unik nummerserie som identifierar datorn i nätverket, ungefär på samma sätt som alla telefoner har ett eget nummer i telenätet. Just nu pågår arbetet med att byta från en gammal version av protokollet, IPv4, till en ny, IPv6, eftersom adresserna inte längre räcker till. 

Hur nätverk fungerar – Hur datorer kommunicerar och blir en del av nätverket. 

Det i dag förhärskande protokoll som enheter på ett nätverk kommunicerar med varandra med är så kallad IP. Ofta används namnet TCP/IP vilket är något missvisande. IP delen av namnet är rätt men det finns en uppsjö andra protokoll än TCP på dagens nätverk. Lika vanligt som TCP är UDP protokollet. Men vi börjar med att bara diskutera IP paketen. Det är här IP-adresser kommer in.

Om två datorer känner till varandras IP-adresser och båda datorerna sitter på samma Ethernet nätverk kan dom inte börja prata med varandra eftersom dom behöver MAC-adresserna till varandra för att kunna skicka ethernetpaket.

ARP (Address Resoluting Protocol). För att ta reda på MAC-adressen som en annan dator har skickar datorn ut ett så kallat ARP paket. ARP används för att para ihop IP-adresser med MAC-adresser. ARP paket skickas som broadcast och tas emot av alla datorer. Skickar man en så kallad ARP förfrågan som säger ”vem har IP-adress x.x.x.x” hör alla datorer på nätverket det. Den dator som har IP-adress x.x.x.x svarar med en ARP respons som säger att ”IP-adressen x.x.x.x finns på MAC-adress YY-YY-YY-YY-YY-YY”.

Nu kan datorn som vill kontakta datorn med IP-adress x.x.x.x komponera ett ethernetpaket med rätt destinations MAC-adress och som innehåller ett IP paket och skicka det till den andra datorn.

ARP tabellen – För att slippa fråga alla datorer varje gång vilken MAC-adress dom har upprättar varje datorer en så kallad ARP tabell över vilka MAC-adresser som har vilka IP-adresser. Men eftersom en dators IP-adress inte nödvändigtvis är statisk och kan ändras så nollställer datorer sina ARP tabeller med jämna mellanrum (ca var 20:de minut).

MAC-adresser och IP-adresser är unika – Det får inte finnas flera MAC-adresser med samma IP-adress. För då vet inte datorer vem som är vem. Det betyder samtidigt att två datorer inte kan ha samma IP-adress, utan varje dator måste ha en i nätverket unik IP-adress. Det får heller inte finnas flera datorer med samma MAC-adress för då kommer ju flera datorer att svara på ett och samma Ethernet paket. MAC-adresser är inte bara unika i ditt nät utan unika i hela världen (skall vara i alla fall och är det i mycket hög utsträckning). Tillverkare av utrustning som kan kopplas till nätverk ansöker om MAC-adress områden från IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Utan IP-adress kan en dator inte komunicera via ehternet. Innan en dator kan börja prata IP trafik behöver den veta vilken IP-adress den skall använd. Man kan manuellt ange en IP-adress. Det fungerar bra om datorn alltid används i samma nätverk och bäst om den är aktiv eller påslagen hela tiden. Men om datorn behöver byta nätverk då och då och den har en så kallad statisk (manuellt tilldelad) IP adress så vet den inte om den statiska IP-adressen redan används av en annan dator eller om IP-adressen är i rätt adressrymd när den kommer in på ett nytt nätverk.

DHCP  För att lösa problemet med att få en IP-adress tilldelad automatiskt finns en mekanism för att be om en ledig IP-adress. Mekanismen kallas slarvigt för DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) som är protokollet som används men inbegriper också en server funktion. Man brukar säga att nätverket har en DHCP server och dessa servrar är oftast inbyggda i en router. En router kan vara en enkel bredbandsdelare eller en server dator eller en vanlig dator i nätverket med en nätverkservice som är själva DHCP servern. För att få en IP-adress av en DHCP server behöver den anslutande datorn be DHCP servern om en IP-adress som kan användas.

 LAN (Local Area Network) LAN avses ett nätverk begränsat till en byggnad, eller ett antal byggnader, och som använder ett protokoll i datalänksskiktet av till exempel Ethernet. Ett LAN är ofta begränsat till ett eller få subnät och har ett begränsat antal anslutningar mot omvärlden via en eller flera routrar.

WAN (Wide Area Network) Datornätverk som är så stort att det omfattar exempelvis ett land eller globala landmassor. Det huvudsakliga exemplet är Internet.

DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol) Nätverksprotokoll som ger möjlighet att ge nätverksinformation åt datorer på ett nätsegment och tilldela datorerna dynamiska IP-adresser.

TCP (Transmission Control Protocol) Förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll som används för huvuddelen av all kommunikation över Internet.

UDP (User Datagram Protocol ) Är ett förbindelselöst protokoll i transportskiktet för att skicka datagram över ett IP-nätver.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) Kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på internet.

WWW ( World Wide Web) Ar ett system av hypertextdokument åtkomliga via Internet. Med en webbläsare kan man visa webbsidor, som kan innehålla text, bilder, video, och annan multimedia, samt navigera mellan dem via klickbara hyperlänkar.

Hur internet fungerar

Internet är ett jättelikt nätverk av sammankopplade datorer. För att dessa datorer ska kunna skicka och ta emot information måste de använda samma uppsättning regler. Regelverken kallas protokoll och det mest grundläggande protokollet är IP (internetprotokollet).  

När information skickas med hjälp av IP, så bryts den ned i små beståndsdelar som kallas IP-paket. Informationen som överförs ”kapslas in” och är oväsentlig i själva transporten från en punkt i nätverket till en annan. Det enda som spelar roll är informationen om vilken dator som har skickat paketet och vilken dator som ska ta emot det. Det som gör att IP-paketen kan hitta fram är att alla internetuppkopplade datorer har en så kallad IP-adress. Det är en unik nummerserie som identifierar datorn i nätverket, ungefär på samma sätt som alla telefoner har ett eget nummer i telenätet. Just nu pågår arbetet med att byta från en gammal version av protokollet, IPv4, till en ny, IPv6, eftersom adresserna inte längre räcker till. 

Hur nätverk fungerar – Hur datorer kommunicerar och blir en del av nätverket. 

Det i dag förhärskande protokoll som enheter på ett nätverk kommunicerar med varandra med är så kallad IP. Ofta används namnet TCP/IP vilket är något missvisande. IP delen av namnet är rätt men det finns en uppsjö andra protokoll än TCP på dagens nätverk. Lika vanligt som TCP är UDP protokollet. Men vi börjar med att bara diskutera IP paketen. Det är här IP-adresser kommer in.

Om två datorer känner till varandras IP-adresser och båda datorerna sitter på samma Ethernet nätverk kan dom inte börja prata med varandra eftersom dom behöver MAC-adresserna till varandra för att kunna skicka ethernetpaket.

ARP (Address Resoluting Protocol). För att ta reda på MAC-adressen som en annan dator har skickar datorn ut ett så kallat ARP paket. ARP används för att para ihop IP-adresser med MAC-adresser. ARP paket skickas som broadcast och tas emot av alla datorer. Skickar man en så kallad ARP förfrågan som säger ”vem har IP-adress x.x.x.x” hör alla datorer på nätverket det. Den dator som har IP-adress x.x.x.x svarar med en ARP respons som säger att ”IP-adressen x.x.x.x finns på MAC-adress YY-YY-YY-YY-YY-YY”.

Nu kan datorn som vill kontakta datorn med IP-adress x.x.x.x komponera ett ethernetpaket med rätt destinations MAC-adress och som innehåller ett IP paket och skicka det till den andra datorn.

ARP tabellen – För att slippa fråga alla datorer varje gång vilken MAC-adress dom har upprättar varje datorer en så kallad ARP tabell över vilka MAC-adresser som har vilka IP-adresser. Men eftersom en dators IP-adress inte nödvändigtvis är statisk och kan ändras så nollställer datorer sina ARP tabeller med jämna mellanrum (ca var 20:de minut).

MAC-adresser och IP-adresser är unika – Det får inte finnas flera MAC-adresser med samma IP-adress. För då vet inte datorer vem som är vem. Det betyder samtidigt att två datorer inte kan ha samma IP-adress, utan varje dator måste ha en i nätverket unik IP-adress. Det får heller inte finnas flera datorer med samma MAC-adress för då kommer ju flera datorer att svara på ett och samma Ethernet paket. MAC-adresser är inte bara unika i ditt nät utan unika i hela världen (skall vara i alla fall och är det i mycket hög utsträckning). Tillverkare av utrustning som kan kopplas till nätverk ansöker om MAC-adress områden från IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Utan IP-adress kan en dator inte komunicera via ehternet. Innan en dator kan börja prata IP trafik behöver den veta vilken IP-adress den skall använd. Man kan manuellt ange en IP-adress. Det fungerar bra om datorn alltid används i samma nätverk och bäst om den är aktiv eller påslagen hela tiden. Men om datorn behöver byta nätverk då och då och den har en så kallad statisk (manuellt tilldelad) IP adress så vet den inte om den statiska IP-adressen redan används av en annan dator eller om IP-adressen är i rätt adressrymd när den kommer in på ett nytt nätverk.

DHCP  För att lösa problemet med att få en IP-adress tilldelad automatiskt finns en mekanism för att be om en ledig IP-adress. Mekanismen kallas slarvigt för DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) som är protokollet som används men inbegriper också en server funktion. Man brukar säga att nätverket har en DHCP server och dessa servrar är oftast inbyggda i en router. En router kan vara en enkel bredbandsdelare eller en server dator eller en vanlig dator i nätverket med en nätverkservice som är själva DHCP servern. För att få en IP-adress av en DHCP server behöver den anslutande datorn be DHCP servern om en IP-adress som kan användas.